Vòm uốn nhiều lớp chia tia

30-03-2018 15:49

Thông số kỷ thuật

Vách kính vòm cong chia tia các kiểu


Chi tiết sản phẳm

Vách kính nhôm uốn vòm chia nhiều tia nhiều lớp các kiểu.