Vòm uống cong 3D

26-03-2018 22:18

Thông số kỷ thuật

Sản xuất vách kính vòm uống cong 3D là yêu cầu đòi hỏi phải có trang bị máy móc hiện đại tay nghề kỹ thuật cao, tỉ mỹ


Chi tiết sản phẳm

Vách kính vòm cong 3D